ارسال به جشنواره

کمپانی پخش و ارسال فیلم«سینما رکس» سال 1399 بصورت غیر رسمی فعالیت خود را در زمینه پخش‌کنندگی فیلم‌های کوتاه و بلند آغاز نمود. و در طی این سالها با پخش فیلم در این جشنواره‌ها حضور و جوایزی را کسب کرده است.

شرایط پخش فیلم کوتاه به 2 صورت است

پخش سالانه:

در این روش یک فیلم به‌صورت انحصاری در اختیار کمپانی قرار می‌گیرد که در این یک سال فیلم حداقل در 300 فستیوال شرکت داده می‌شود

پخش به صورت پکیج:

در این روش فیلم به تعداد 20 تایی، 30 تایی، 40 تایی، و 50 تایی، در جشنواره‌‌ها شرکت داده می‌شود

نکته: انتخاب جشنواره‌های ثبت نامی برعهده کمپانی ما می‌باشد و فیلمساز هیچ‌گونه حق دخالتی در انتخاب جشنواره‌ها ندارد و فقط می‌تواند به ما جشنواره‌ای که مدنظر دارد پیشنهاد دهد .

جشنواره‌ها