ساخت موزیک ویدئو

موزیک ویدیو یا نماهنگ یک فیلم کوتاه یا ویدیویی است که در بر گیرنده کامل یک قطعه موسیقی است. در حال حاضر موزیک ویدیو ها بیشتر جنبه تجاری داشته و صاحب اثر به منظور افزایش فروش آهنگ ضبط شده از آن استفاده می کند .

نمونه موزیک ویدئو